Sygnet Electraplan SMT

Kontakt

Dane firmy

Electraplan SMT Sp. z o.o.
ul. Kordiana 35
05-502 Piaseczno

NIP: 522 10 12 642; KRS: 0000112984
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 1.100.000,00 zł. opłacony w całości.

Biuro handlowe

Stara Iwiczna
ul. Nowa 23
05-500 Piaseczno

tel./fax: (0-22) 331 47 50 - 54
fax: (0-22) 331 47 55

biuro@electraplan.pl
electraplan@electraplan.pl
marketing@electraplan.pl